Slovenš
Българ
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Hrvatski
Italiano
Magyar
Nederlands
Norsk
Österreichisch
Polski
Русский
Schweizerdeutsch
Sloven
Srpski
Suomi
Svenska
Română
Walon
Choose a language Choose a language

Nemška vinjeta v zvezi z emisijo delcev / ekološka vinjeta je obvezna pri vstopu v zelena ekološka območja

Nemška vinjeta v zvezi z emisijo delcev / ekološka vinjeta

Vinjeta v zvezi z emisijo delcev oz. ekološka vinjeta, ki so jo v Nemčiji uvedli dne 01.03.2007 v rdeči, rumeni in zeleni barvi, upravičuje izključno v barvi zelene za vstop v približno 60 nemška ekološka območja.
Ekološka vinjeta je v Nemčiji obvezna za vsa osebna vozila, avtobuse in tovorna vozila v primeru, če želi ustrezno vozilo vstopiti v ekološko območje. Lahka vozila so izvzeta iz te obveze.
Nemška ekološka vinjeta (v zakonodaji imenovana vinjeta v zvezi z emisijo delcev) je razdeljena v 3 različne razrede. Na vinjeti je navedena oznaka tablice vozila in žig pooblaščenega organa, ki je vinjeto izdal.
Katero vozilo s katerimi pripadajočimi podatki o emisiji delcev bo prejelo katero barvo vinjete, je za vozila, ki so registrirana izven območja Nemčije, določeno z EURO razredom in po potrebi tudi z datumom registracije v EURO klasifikacijski tabeli.

Tukaj lahko naročite nemško ekološko vinjeto za vstop v zelena ekološka območja v Nemčiji.

Zelena ekološka območja v Nemčiji

Green-Zones-App: Interaktivna karta vseh ekoloških območij v Nemčiji.

V Nemčiji obstaja približno 60 ekoloških območij z obveznostjo ekološke vinjete za vsa vozila razredov N1-N3 in M1-M3 (osebna vozila, avtobuse in tovorna vozila).

Uvajanje ekoloških območij je v Nemčiji v pristojnosti mest in komun, ki določijo meje svojih ekoloških območij in načrte za ohranitev kakovosti zraka.
Potek mej lokalnih ekoloških območij in obstoj morebitnih lokalnih potrdil o izjemah si lahko pogledate v številnih jezikih na spletni strani Umwelt-Plakette.de.
V kolikor bodo poleg teh stalnih zelenih ekoloških območij v letu 2018 dodatno pričeli veljati tudi prepovedi vožnje za vozila z dizelskim motorjem oz. se bodo formirala modra ekološka območja, si lahko preberete na ustrezni spletni informacijski strani Blaue Plakette.

Zmanjšanje emisij s pomočjo ekološke vinjete

Ker se morajo v Nemčiji še nadalje zmanjševati različne emisije, kot npr. fini prah, žveplov dioksid in dušikovi oksidi, se sme v vsa ekološka območja v Nemčiji (z eno izjemo) vstopiti izključno z zeleno ekološko vinjeto.
Poleg tega bo v nekaterih mestih v Nemčiji že od leta 2018 dovoljeno voziti izključno vozila, katerih emisije NOx ustrezajo določenim zakonskim predpisom. To se bo reguliralo morebiti z območji prepovedi vožnje za vozila z dizelskim motorjem (načelna prepoved vožnje za vozila z dizelskim motorjem) ali pa z uvedbo modre vinjete, ki ustreza razredu emisij 5 in se bo podelila vozilom z bencinskim motorjem ter vozilom z dizelskim motorjem z nizkim številom emisij.

Tukaj lahko naročite nemško ekološko vinjeto za vstop v zelena ekološka območja v Nemčiji.

V Nemčiji predvidevajo prepovedi vožnje za vozila z dizelskim motorjem in modra NOx ekološka območja

Z modro vinjeto se bo smelo vstopiti v tako imenovana „modra ekološka območja“, ki jih bodo lahko določila mesta dodatno k že obstoječim zelenim ekološkim območjem.
Modra ekološka območja se bodo določila tam, kjer obstajajo posebej velike emisije NOx, ki presegajo tudi zakonsko določene mejne vrednosti.

Modra ekološka območja ali tudi območja prepovedi vožnje za vozila z dizelskim motorjem se lahko določijo stalno in so jasno določena. Stalna, jasno določena območja so primerljiva z zelenimi ekološkimi območji. Začasno veljavna območja v odvisnosti od vremena veljajo samo v določenih, menjajočih časovno omejenih terminih. Informacije o statusu začasnih območij (kdo lahko ob katerem času s katero vinjeto vstopi) in aktualna dovoljenja za vstop so na razpolago v realnem času preko aplikacije Green-Zones.

Vsa ekološka območja v Evropi - Katere prepovedi vožnje veljajo ob katerem času s katerim tipom vozila in s katero vinjeto?

Nakup vinjete za francoska, nemška, avstrijska, danska ali druga evropska ekološka območja velikokrat ni dovolj.

Za evropski ekonomski in turistični individualni ter avtobusni promet je veliko bolj odločujoče izvedeti, s katero barvo ali s katerim razredom vinjete je možno vstopiti v nacionalno zeleno ali NOx ekološko območje (območje prepovedi za vozila z dizelskim motorjem). Prav tako odločujoče je izvedeti, za katerega od 17 različnih evropskih tipov vozil ter ob katerem času in katerih dnevih v tednu je dovoljeno oz. nedovoljeno vstopiti v stalna ali začasno določena ekološka območja.

Za odgovor na ta vprašanja je potrebna dodatna informacijska storitev, ki se jo daje brezplačno na razpolago strankam Green-Zones v obliki aplikacije Green-Zones.

Način delovanja aplikacije Green-Zones

Način delovanja aplikacije Green Zones temelji na podatkih iz podatkovne banke Green-Zones k nacionalnim in lokalnim predpisom vsake evropske države in njihovih mest ter komun. Poleg tega upošteva aplikacija aktualiziranja prepovedi vožnje in trajne prepovedi poprej dovoljenih vinjet v vseh stalnih in začasnih ekoloških območjih v Evropi, za vse različne tipe vozil in vse EURO razrede v Evropi.
Vse nadaljnje podrobnosti a aplikaciji Green-Zones si preberite tukaj v 9 jezikih.

Tukaj lahko naročite nemško ekološko vinjeto za vstop v zelena ekološka območja v Nemčiji.

Zgoraj naveden pregled prikazuje, kateri tipi vozil s katerim datumom registracije ali s katerim EURO standardom lahko pridobijo nemško ekološko vinjeto.
Nemška ekološka vinjeta (imenovana tudi vinjeta v zvezi z emisijo delcev) je obvezujoča za tovorna vozila, avtobuse in osebna vozila, če želijo slednje vstopiti v nemško ekološko območje.
Pozor: Avtorske pravice tabele se nahajajo pri podjetju EES European Eco Service GmbH

Tukaj lahko naročite nemško ekološko vinjeto za vstop v zelena ekološka območja v Nemčiji.